Rozhovor s členem výboru, ktery byl nucen zaplatit dluhy vlastníka ze své kapsy

Když začala s novým občanským zákoníkem platit majetková odpovědnost členů výborů za způsobené škody společenství, pro mnohé to byl šok. Pro daleko větší skupinu členů výborů to neznamenalo vůbec nic. Nutno podotknout, že v ČR je cca 200 000 osob, které pracují ve výborech společenství zdarma nebo za velmi malou úplatu.

Smutný hrdina pan Jiří

Valná většina do dnes vůbec neví, co se změnou občanského zákoníku z roku 1964 na zákon 89/2012 sb. (NOZ) změnilo a jak se jich nový § 159 NOZ vlastně dotýká. I to málo, které si změny v pohledu na statutární orgány uvědomují, si neumí představit, že by jim někdo mohl sáhnout na osobní majetek, když udělají chybu. Vždy se to nějak vyřešilo, zakrylo, proč by do zaběhnutých pořádků měly najednou promlouvat soudy.

Přinášíme životní příběh člena výboru, který přiznává, že patřil do té druhé skupiny. Do skupiny, která si stále neumí představit, jaké důsledky, odpovědnost a především osobní majetková rizika nový zákon do starých pořádků přináší.

Pohledem redaktora

Pan Jiří je obyčejný, poctivý, pracující člen výboru, který své závazky splácí včas a nikomu nic nedluží. Pracuje pro společenství již řadu let, je členem výboru odpovědným za finance. Logicky tedy do jeho správy patří i práce spojená s dlužníky a vymáháním. Poslední 3 měsíce se zodpovídal ze škody způsobené nepřihlášením pohledávek po splatnosti do probíhajícího insolvenčního řízení dlužníka. Společenství ztratilo možnost být uspokojeno alespoň z části. I přesto, že je situace nepříjemná a do značné míry i šokující, podařilo se nám výměnou za bezplatný právní servis pana Jiřího přesvědčit, aby se svým případem svěřil a umožnil tak předejít dalším podobným případům.

Mgr. Olga Černá
Šéfredaktor magazínu Výbor

Smutný hrdina

Jak se vám dnes spí?
Dnes už dobře, ale před pár měsíci bych asi odpověděl jinak.

Stal jste se nechtěně slavný, nezastavují vás lidé ve vaší ulici?
Já mám pocit, že bych spíše měl chodit kanály.

Stydíte se, že jste poctivý, přímý člověk?
Stydím se, že jsem dopadl jako kdybych byl nějaký dlužník.

Jak reagují sousedi, že jste byl nucen uhradit způsobenou škodu?
Já vám nevím, obecně cítím velkou podporu od sousedů, ale až takovou, že by každý vytáhl z peněženky tisíc korun a zaplatil mou škodu ze své kapsy, to tedy necítím a asi to ani po nich nemohu chtít. Nechal jsem se zvolit, abych svou práci dělal dobře a měla pro nás všechny smysl. A to se tou chybou příliš nenaplnilo.

Myslel jste, že se vám to nestane.
Ano, přesně. Dělám svou práci ve výboru léta, něco děláme dobře, něco už nám tak nejde. A sledovat všechny ty novinky jsem jednoduše podcenil. Myslel jsem, že když má u nás někdo byt a klidně i začne dlužit, že nám neuteče. A to byla velká chyba.

Nepřihlášení k insolvenci byla nevědomost nebo chyba?
Já vůbec nevěděl, že je tam lhůta 30 dnů. A i kdybych to věděl, že nějaké takové lhůty existují, nevěděl jsem, že je u nás v domě je na někoho insolvence nebo exekuce.

Katastr vás nenapadl? Tam je vše.
Katastr je poslední místo, kde bych to dříve hledal. Jsou nějaké rejstříky, to samozřejmě vím, ale to by člověk musel být přihlášený všude. Na rejstříku dluhů, exekucí, insolvencí, ani ve snu mě nenapadlo, že to najdu na jednom místě, v katastru.

Od 1. ledna se toho už ale docela dost napsalo o problematice odpovědnosti.
Já si myslel, že nám se to stát nemohlo., že se nás to vlastně netýkalo. Nemáme u nás velké dluhy, i tato insolvence byla jako blesk z čistého nebe. O to je to nebezpečnější, může to přijít ze dne na den. Najednou vám někdo dluží a pár týdnů, na to je obratem v insolvenci a lhůta 30 dnů. Ani exekuce na něj být žádna nemusí. I kdybych o té informaci věděl včas, jako, že já o o té insolvenci ani nevěděl, než bych se spojil s právníkem, než bych si to šel vyříkat s dlužníkem, možná bych ty 4 týdny ani nestihl.

Za 4 týdny se dá stihnout spoustu právních úkonů.
Ano, když jste právník, paní Magistro, ale já právník nejsem. Řešil jsem to stejně jako v předchozích letech, telefonát, popovídat, spojení se správcem, upomínka, popovídat a druhá upomínka. 30 dnů oběhlo jako voda a já, i se správcem, jsme dlužníkovi pořád volali, domlouvali splátky a lhůta přitom byla tatam. Nevěděl o tom ani dlužník, že na nás vlastně takto vydělal.

Řešili jste v historii podobný případ?
Ano měli jsme, ale nakonec jsme to odepsali a nikdo nás nenapadal. Teď je všechno jinak.

Věděl jste, že stačí sledovat katastr, že je tam vše?
Neměl jsem tušení, že je to vše v katastru. Správce nám říkal, že katastr tak nějak kontroluje kvůli vyúčtování. Ale jak často a co tou kontrolou vlastně vůbec myslí, to mě nezajímalo. Myslel jsem, že je za to zodpovědný. Netušil jsem, že ho můžu maximálně vyhodit, ale odpovědnost je na mě, vlastně krytá mým osobním majetkem.

Takže správce neodvedl svou práci.
Když jsem se pak zpětně pídil, zjistil jsem, že i tu kontrolu dělali jen jednou měsíčně a ještě jen na výpisu stavby. Celkový výpis projela za 2 minuty nějaká studentka na praxi, když se tam objevilo nové jméno, byl to pro ně signál, že byt byl prodán. Vůbec nechodili na jednotky. Pouze tam se zapisují exekuce, insolvence a vlastně všechna řízení, která jsou pro nás, výbory, podstatná vč. stěhování.

Co jste měli ve smlouvě se správcem?
Podívejte se, když pověříte kohokoliv, aby za vás práci dělal, to samozřejmě můžete, ale odpovědnost je stále na vás, té se jen tak zbavit nelze. Nakonec nikdo rád neplatí zbytečné peníze, ani pojišťovna, ani správce, takže když se na přikrytí škody nedohodnete, tak můžete správce nebo pojišťovnu žalovat a to stojí velké peníze a je to na roky. I tak tu škodu nejdřív budete muset uhradit a pak se až soudit. Majetková odpovědnost je na vás.

Jak k dluhu vlastně vůbec došlo?
Dlužila nám osoba, která je mého věku a je to dobrák od kosti. Do problémů se dostala ručením vnučce na spotřebitelský úvěr. Vnučka přišla o práci, půjčku nesplácela. Věřitel přišel za naší sousedkou, ale ta na takovou splátku neměla, chvíli to lepila na všechny strany, nejdříve nám platby chodily pozdě a nakonec padla. Takže ji vnuk pomohl s insolvencí a dál už ten příběh znáte. Před tímto excesem nám nikdy nedlužila ani den. Hlavně to bylo všechno strašně rychlé.

Je podle vás horší insolvence nebo exekuce pro odpovědné výbory?
Obě jsou pro výbor průšvih, ale insolvence je horší, tam to bylo 30 dnů lhůta a pak šmitec.

Jak se stalo, že jste do toho spadl vy?
V domě máte vždy někoho, kdo všude byl a všechno viděl. Kdo vám závidí i lejno na botě, jen proto, že vaše bota najednou voní jinak. Mladší část výboru mi vyčetla, že kontrolovat správné přihlášení byla moje odpovědnost a že nevidí důvod, proč by mé pochybení měli platit všichni.

Neměli jste ve výboru dobré vztahy?
Není to vůbec o vztazích. Pravidelně se volíme, za rok tam nemusíte sedět a přijde nový výbor a v ten moment by v tom lítali všichni, i ti, co žádnou chybu neudělali a kryli by mě. A to vám dnes nikdo nebude riskovat. Takže se řešilo, kdo tu škodu zaplatí. Vše bylo korektní a já nechtěl žalobu a jít k soudu vysvětlovat, že jsem důvěřivý idiot. Kromě toho by to stejně nepomohlo, ještě bych navíc mimo škodu musel zaplatit právníky žalobce. A to by bylo dalších třeba 20 tisíc.

Neřešili jste pojištění?
Řešili, samozřejmě, ale nakonec z toho nic nebylo, ty výluky v pojistných podmínkách jsou napsané chytře. Nikomu se nechce platit za chyby jiných. Maximálně jsem je mohl zase já žalovat a platit právníky a čekat několik roků na výsledek. A oni mají na právníky významně více peněz než já.

O jakou částku se vlastně jednalo?
Bylo to asi 30 tis Kč.

Co budete dělat jinak?
Už děláme. Jsem daleko opatrnější, nechávám si kontrolovat katastr, jednotku po jednotce, daleko důrazněji pracuji s dlužníkem, nečekám na to, až se dluh nahromadí a rozhodně neslyším na sousedské sliby.

Cítíte se jako člen výboru odpovědný, že se peníze dlužníků vymohou?
Nejdřív jsem si tu odpovědnost nevěděl pojmenovat a vlastně si ani představit. Pak jsem si ji zažil poměrně intenzivně na živo. Ale k vaší otázce, nemyslím, že si někdo může myslet, že výbor je tu jako inkvizice. Mám pocit, že si to ani nikdo z vlastníků nemyslí. Výbor má vše přihlásit a v tomto vás žádný správce nezastoupí. Jestli tam nějaké peníze jsou a kdy a v jaké výši bude společenství uspokojeno už ovlivnit nemůžeme. Někdy ani to, že jste v exekuci přihlášený jako druhý, vám nemusí k uspokojení stačit. Dluhů může být více, než je cena bytu. Ale když jste přihlášená 50 v pořadí, asi těžko bude výbor vysvětlovat, že udělal všechno a včas a tak tom začne lítat. Jde jen o to, kdy se najde někdo, kdo tu ostře nabitou zbraň na ně namíří a vystřelí. Po této zkušenosti si umím živě představit, že vám navolí do výboru nováčky a ty si logicky udělají audit činnosti bývalého výboru. A když zjistí, že jsou ve správě díry jak po náletu, dobří právníci chybující výbor zmáčknou. Za chybami můžou jít až 3 roky zpětně.

Považujete to za slabinu nebo výhodu nového zákona?
Výhoda je to pro toho kdo vás žaluje. Nový výbor platí náklady za právníky ze společných peněz, každý jednotlivý žalovaný člen bývalého výboru si obranu platí ze svého. Takto jsem to měl přesně já, kdybyste mi nenabídli, že tento případ nastudujete a obhájíte zdarma, musel bych si advokáty platit ze svého a ví jen pan bůh, kam až by se to vyšplhalo. Kolik si myslíte, že bych mohl ze svých úspor zaplatit hodin, pokud jedna stojí dejme tomu 2000 Kč.

Nezapomeňte, že i k sazbě musí přijít DPH.
No ještě k tomu. Vidíte. 2500 Kč na hodinu.

Co byste doporučil ostatním členům ve výboru?
Nebýt naivní, nikdo z vás odpovědnost nesejme. Ani sebelepší správce, ani BD. To jo, to oni poradí, ale jakmile jde do tuhého, jste v tom sami. Noviny jsou plné těch co se pak diví a já bohužel patřím mezi ně.

Závěrem hodnotící otázka, jak se vám pracuje se službou RejstrikySVJ.cz?
Je to velmi chytrá služba pro výbory. A levná. My platíme stokoruny měsíčně za celý dům. Na byt to vyjde v řádu jedné desetikoruny, což je nic. Každé pondělí mi přijde do emailu seznam všech změn za poslední týden, někdy jsou dvě, někdy jich je osm a já si to jen proklikám. Kontrola celého domu mi netrvá déle jak 2 minuty týdně a mám absolutně čerstvé informace.

Co oceňujete nejvíce:
Pohodlí, vše mám přehledné, pod každou jednotkou vidím historii kontrol a změny. Na výpisu vidím barevně označené, co se změnilo. Je to velmi jednoduché a to se vůbec neřadím mezi nějaké počítačové odborníky.

Jak reaguje správce?
Přidal jsem jeho adresu do zasílání zpráv o změnách. Takže teď jim chodí stejný email jako mně, ví o stěhování již při započetí vkladu. A když se objevila minulý týden na jedné bytové jednotce exekuce, už mi to hlásili a tím pádem vidím, že to raději kontrolujeme obě strany.


Děkuji za rozhovor

Mgr. Olga Černá
Šéfredaktor magazínu Výbor


Máte obavy z žaloby na způsobenou škodu dle § 159 NOZ?

Straší vás náklady za právníky, pokud se budete muset bránit v žalobě na způsobenou škodu za nepřihlášenou pohledávku k exekuci nebo insolvenci vlastníka? Už nemusíte! Má-li vaše společenství aktivní službu RejstrikySVJ.cz, získáváte bezplatné advokátní zastoupení u všech soudů v ČR. Naši advokáti se o vás postarají. I přesto, přihlašujte pohledávky společenství včas. Lhůty jsou krátké, sledujte pravidelně zápisy a změny v katastru na jednotkách vlastníků.Detailní podmínky bezplatného advokátního zastoupení (BAZ)

BAZ služba nemá žádný háček ani schovaná malá písmena v podmínkách. BAZ je připravena aby pomohla, dostane-li si člen výboru do nesnází obvykle z důvodu neznalosti nebo neúmyslnou chybou. Jsme si ovšem vědomi, že i každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán a že lidé rádi i dobrou vůli zneužívají. Právě proto jsme připravili 13 bodů, aby nevzniklo nějaké nedorozumění.

 1. Koho budou advokáti BAZ bezplatně zastupovat:
  1. Vybraného člena výborů, který bude čelit řízení o náhradu škody dle § 159 občanského zákoníku. Vždy max. 1 člen výboru může čerpat BAZ.
 2. Jaké typy nároků a žalob se BAZ týká:
  1. Žaloba na náhradu způsobené škody při nepřihlášení pohledávky společenství k exekučnímu řízení vlastníka.
  2. Žaloba na náhradu způsobené škody při nepřihlášení pohledávky společenství k insolvenčnímu řízení vlastníka.
 3. U jakých soudů:
  1. Věcně a místně příslušné soudy prvního a druhého stupně, Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR
 4. Po jakou dobu?
  1. Do ukončení řízení u soudů uvedených pod písm. 3 a).
 5. Jak nárok vznikne?
  1. Člen výboru doloží, že v době vzniku nárokované škody mělo společenství aktivní službu RejstrikySVJ.cz ve verzi roční pravidelné kontroly a době žádosti má společenství aktivní službu RejstrikySVJ.cz ve verzi roční pravidelné kontroly, a
  2. Vyplněním žádosti požádá člen výboru o poskytnutí BAZ
 6. Kdy nárok zaniká?
  1. Pokud se prokáže, že byl člen výboru jmenován nezákonně.
  2. Pokud bude člen výboru ve věci spojené s  nárokovanou škodou pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
 7. Co se bude dít, když soud přizná náhradu právního zastoupení ve prospěch žalovaného člena výboru? (nárok žalobce bude zamítnut)
  1. Přiznané náklady na právní zastoupení  náleží advokátovi
 8. Souhlas s uveřejnění případu:
  1. Součástí BAZ je souhlas s uveřejněním případu vč. fotografie a jména člena výboru.
 9. Na co se BAZ vztahuje (co je bezplatné)
  1. Na všechny typy běžných úkonů poskytovaných v rámci advokátního zastoupení klienta, hodinová sazba – čas advokáta spojený se zastupováním v případu.
 10. Na co se BAZ nevztahuje:
  1. Na soudní poplatky, cestovní náhrady advokáta, náklady na nocleh advokáta, náklady řízení přikázané soudním rozhodnutím nebo plnění sjednané v dohodě mezi žalovaným členem výboru a žalující stranou.
 11. Platnost podmínek:
  1. Pro stávající společenství využívající službu RejstrikySVJ.cz je rozhodným datum stanoven 1.12.2015. Od tohoto okamžiku mohou členové výborů nárokovat BAZ na případy, které nastaly po tomto datu až do ukončení ujednání o poskytování služby (expirace služby)
  2. Pro nové zákazníky je rozhodným datem den zaplacení služby počínaje datem 1.12.2015. Od tohoto okamžiku mohou členové výborů nárokovat BAZ pro případy, které nastaly po tomto datu až do ukončení ujednání o poskytování služby (expirace služby)
 12. Hodinová sazba před slevou:
  1. Hodinová sazba před uplatněním služby BAZ je 2990Kč bez DPH. Při uplatnění nároku na BAZ je služba pro žalovaného člena výboru bezplatná, resp. 0 Kč/hod.
 13. Poskytnutí BAZ může RejstrikySVJ.cz odmítnout v případě, že bude mít podezření, že je jeho dobrá vůle zneužita nebo zneužívána nebo dojde k závěru, že jeho dobrá vůle je přijímatelem plánována zneužít.

Vánoční sleva končí 20.12.2015

Využijte vánoční akce a aktivujte pro svůj výbor službu pravidelné kontroly katastru. Nyní se slevou 20%. Pouze do konce Vánoc.

Jak slevu uplatnit?

Pro získání slevy 20% z kteréhokoliv balíčku pro výbory SVJ využijte slevového kupónu.

Postupujte dle následujícího návodu:

 1. Přejděte na stránky www.RejstrikySVJ.cz a ověřte si cenu Vašeho SVJ dle počtu jednotek
 2. Pokračujte k objednávce a vyberte možnost „Zadat slevový kupón“
 3. Vložte slevový kupón: VANOCE20 a systém vám cenu přepočítá a sníží o 20%
 4. Vyberte způsob platby a objednávku dokončete
 5. Systém vám automaticky odešle fakturu k úhradě nebo v případě platby platební kartou k zaúčtování.

Pojďme na to


Ať vám služba dobře slouží

Kolektiv pod vedením Mgr. Michala Klusáka
Hlavního právního analytika služby RejstrikySVJ.cz