Být řádný hospodář je vyžadováno zákonem

Víte, že  § 159 NOZ popisuje,  jak má pracovat člen statutárního orgánu (výboru SVJ) a s jakou péčí je nutné přistupovat k výkonu funkce?

Chci být řádný hospodář

  • Dle § 159 NOZ spočívá péče řádného hospodáře v nezbytné loajalitě, potřebných znalostech a pečlivostí. Za porušení této péče se výslovně považuje i situace, kdy určitá osoba přijme funkci, byť si musela být vědoma, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí.
  • Nově je zásada péče řádného hospodáře modifikována tzv. pravidlem podnikatelského úsudku, které umožňuje při posuzování „řádnosti“ rozhodování členů orgánů obchodní korporace zohlednit faktor hospodářského rizika (§ 51 a násl. ZOK).
  •  § 51 ZOK a násl. věnuje, mimo jiné,  zvláštní pozornost odpovědnosti za škodu.

exekuce

Jak vzniká škoda v SVJ?

Vlastník jednotky má více dluhů. Jedním z jeho nesplacených závazků je i platba vůči SVJ. Pokud bude SVJ otálet s vymáháním dluhu (typicky v případě, kdy o dalších dluzích neví), může se stát, že jiný věřitel získá exekuční příkaz k prodeji bytu a výbor své pohledávky nestihne včas přihlásit nebo bude v seznamu přihlášených mezi posledními a tedy s nízkou pravděpodobností uspokojení. Druhým významným rizikem jsou insolvenční řízení dlužníků.  Nepřihlásí-li výbor pohledávky SVJ do insolvenčního řízení včas, obvykle soud poskytuje lhůtu  30 dnů, lze členům výboru oprávněně namítat pochybení a žádat úhradu způsobené škody.  Exekuční řízení, vklady a poznámky v vlastníkům lze monitorovat na jednotkách v katastru nemovitostí. Insolveční řízení vlastníků je možné spolehlivě monitorovat jen v insolvečním rejstříku. Oba rejstříky pokrýváme v rámci komplexní služby KatastrSVJ.cz 

soud

Jak být řádný hospodář?

Základem je mít informace o komplikované finanční situaci spoluvlastníka včas, respektive, co nejdříve. Nejčastějším znaménkem, je cizí exekuce zapsaná do LV  jednotky. Výbor pak může reagovat okamžitě, zajistit notářský zápis s přímou vykonatelností, rozložit zátěž spoluvlastníka nebo okamžitě podávat žalobu. Cílem je nebýt ve svém nároku poslední v seznamu věřitelů.

pouta

Co hrozí hospodáři, který není řádný?

Vznikne-li SVJ škoda, jsou členové výboru za tuto škodu plně odpovědní, zvláště pak, jedná li se o škodu, které šlo předejít. SVJ má plné právo na člena výboru, který své povinnosti neplnil s péčí řádného hospodáře, podat žalobu a domáhat se náhrady škody, která jeho pochybením vznikla. A to i 10 let zpětně v rámci objektivní lhůty.

Zvolte pravidelnou kontrolu
Insolvencí, Exekucí a Likvidací

Chci nezávazně ověřit cenu