Kontrola rejstříku společenství (obchodního rejstříku)

Podvodníci útočí na SVJ a mění obsazení výborů
Mějte změny ve výborech a statutárním orgánu pod kontrolou.

Jste zde noví?
Ještě nevyužíváte RejstrikySVJ.cz?

Ověřit velikost SVJ

Probíhající útok organizované skupiny podvodníků na SVJ nedopadá na zákazníky služby RejstrikySVJ.cz. Tito mají kontrolu rejstříku společenství, který vedou Krajské soudy a Městský soud v Praze (laicky zaužívaný název kontroly obchodního rejstříku), nově zcela pokrytou.

Spustili jsme v pořadí již 5. rejstřík – sledování změn v rejstříku SVJ. Opět, bez jakéhokoliv dopadu na cenu služby. Cena služby zůstává zcela beze změny již několik let. Naši zákazníci nemusí tedy dělat vůbec nic víc, než doposud.
Věříme, že tímto krokem pomáháme k bezpečí výborů a finančních prostředků občanů, které mají společenství vlastníků na účtech. V případě podobného pokusu naši zákazníci dostanou zprávu a obratem se musí obrátit na Policii a bankovní dům, ve kterém mají účty.

Jsme rádi, že RejstrikySVJ.cz využívá více jak 2200 výborů po celé ČR.
Takové množství se ve svém výběru jednoduše nemůže mýlit.

Jste zde noví? Ještě nevyužíváte RejstrikySVJ.cz?

Zvolte pravidelnou kontrolu
Insolvencí, Exekucí, Likvidací, Dražebních vyhlášek a Zápisů do rejstříku

Ověřit velikost SVJ

Jak podvody probíhají:

Organizovaná skupina podvodníků zasílá na rejstříkové soudy velmi zdařilé falzifikáty
dokumentů Per Rollam nebo zfalšované zápisy z nikdy nekonaných shromáždění, kterými dociluje
změnu osob ve statutárním orgánu společenství. Tímto krokem dochází rovněž ke změně osob
s přístupem k bankovnímu účtu SVJ a samozřejmě cílí na prostředky zde naspořené. Případy šetří kriminální oddělení Policie ČR.

Jak se efektivně bránit?

Sledujte poštu a dopisy od soudu, sledujte datovou schránku, sledujte emaily od RejstrikySVJ.cz
Pokud budete podvodem zasaženi a dojde k zápisu pošleme vám zprávu.
Obratem kontaktujte svou banku, Policii ČR a advokátní kancelář.
Ukázka upozornění