Exekuce + Insolvence + Likvidace

= Škoda, kterou zaplatí výbor

+ Firmy sídlící ve vašem SVJ

Pomáháme výborům sledovat dva zásadní rejstříky pro činnost řádného hospodáře. Pro insolvenční řízení vlastníků pravidelně kontrolujeme insolvenční rejstřík, pro exekuce sledujeme jednotky v katastru nemovitostí. A vše hlasíme včas a bezodkladu.

Pro správnou funkci výboru je doslova zásadní vypořádat se řádně s exekucemi a insolvenčními řízeními spoluvlastníků. Výbor de facto zastupuje roli managementu. V případě prodlení musí začít pohledávky okamžitě vymáhat. Přísnější režim nastává, pokud je na vlastníka vyhlášena insolvence. Výbor má za povinnost do insolvenčního řízení přihlásit i pohledávky před splatností, tedy i případy, kdy vlastník aktuálně nic nedluží. 

Vědět a konat

V obou případech platí zásada „vědět a konat“. Pokud výbor registruje dluh na platbách u některého ze spoluvlastníků a neví, že na dlužníka byla vyhlášena exekuce, je to hrubé porušení svěřenecké správy. To stejné platí, jsou-li úkony k přihlášení pohledávky společenství započaty pozdě, resp. se zbytečným odkladem, což obvykle vede k posledním místům v seznamu přihlášených věřitelů.

SVJ vzniká škoda a pochybení výborů je extrémně viditelné a velmi jednoduše vymahatelné. Škoda vzniká, i pokud je na vlastníka vyhlášena insolvence a výbor nárok společenství v zákonné 30 denní lhůtě včas nepřihlásí.

Řešení: Sledovat Insolvenční rejstřík a kontrolovat Katastr

Obě řízení, tedy jak exekuční, tak i insolvenční, mají jednoho společného jmenovatele: KatastrSVJ.cz. Není tedy vůbec komplikované, aby výbor tuto část svěřené správy plnil bez jakýkoliv komplikací. Zápisy exekucí jsou v dikci exekutorů postihující bytovou jednotku v katastru. Zápisy insolvečních řízení do Insolvenčního rejstříku jsou dány zákonnou povinností soudů, který úpadek vyhlašuje. Stačí tedy pouze sledovat Insolveční rejstřík a kontrolovat katastr, minimálně každý týden, a být řádným hospodářem.

Nemáte dlužníky?

Příliš nejásejte. K insolvenčnímu řízení vlastníka dle § 136 insolvenčního zákona je nutno přihlašovat oba druhy pohledávek, tedy i ty, u kterých úhradu teprve čekáte z titulu pravidelných plateb. Stejně tak i ty, které jsou již po splatnosti. Lhůta 30 dnů nic a nikomu neodpouští. Pokud byste pohledávku ve splatnosti do úpadku nepřihlásili, a vlastník bytu ji nakonec neuhradil, nelze ji po lhůtě již dodatečně přihlásit a vymáhat. Vzniká přímá škoda s osobní majetkovou odpovědnostní výboru.

Odpovědnost 10 let zpětně

Platí za velký omyl, že nečinnost výboru, případně chybný postup výboru při správě, je možné tzv. „posvětit“ hlasováním shromáždění a výbor odpovědnosti zbavit. Každý člen výboru je za své úkony osobně odpovědný až 10 let zpětně v rámci objektivní promlčecí lhůty, tedy i vůči vlastníkům, kteří se do společenství v budoucnu teprve přistěhují nebo byt zdědí. Aktem „odsouhlasení“ vzniká pouze účetní titul, resp. souhlas shromáždění s účetní operací, nikoli zlegalizování chybných nebo laxních postupů výborů vedoucích ke škodě společenství, kterou je v důsledku nutné účetně napravovat.

Zvolte pravidelnou kontrolu
Insolvencí, Exekucí a Likvidací

Chci nezávazně ověřit cenu