Časté dotazy

 1. Proč je pro výbor SVJ důležité, vědět o insolvencích a exekucích?
 2. Jak souvisí status řádného hospodáře s mým členstvím ve výboru SVJ?
 3. Jak může SVJ vzniknout škoda?
 4. Co hrozí výboru SVJ, který dopustí škodu na majetku?
 5. Co vše mi služba RejstrikySVJ.cz – pravidelné sledování rejstříků bude hlásit?
 6. Jak často mi informace budou chodit?
 7. Nebudu mít zaspamovaný email?
 8. Co když odjedu na dovolenou. Musím předat přístup ke svému emailu někomu jinému?
 9. Způsobené škody se nebojíme, náš výbor je pojištěný!
 10. Stal se už nějaký konkrétní případ, kdy vaši klienti tímto majetek zachránili, případně vyřešili nějaké problémy?
 11. Jak dlouho mi bude trvat registrace do systému?
 12. Budu podepisovat nějakou smlouvu?
 13. Jak mohu službu odhlásit? Jaká je výpovědní doba?
 14. Jakým způsobem probíhá platba?
 15. Je možné si dát tyto náklady do účetnictví?
 16. Jak se dozvím, že se v SVJ něco děje?
 17. Dostanu výpis, i když se nedějí žádné změny?
 18. Jak na výpisu poznám změnu?
 19. Lze hlídat více pozemků s jedním domem?
 20. Může informace dostávat také naše správcovská firma?
 21. Musím dát i heslo těm, kterým posílám informace o změnách?
 22. Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

 

1. Proč je pro výbor SVJ důležité, vědět o insolvencích a exekucích?

Výbor je nově ( od 1.1.2014) statutárním orgánem společenství. Má za zákonnou povinnost pracovat jako řádný hospodář, tedy starat se o finanční situaci společenství. Do této starosti patří nejen kontrola přijímaného plnění ze strany členů společenství (vlastníků), ale také systematické a bezodkladné vymáhání nedoplatků. Do finanční správy rovněž patří přihlašování nároků společenství do insolvenčních řízení  vlastníků a přihlašování pohledávek, resp. již hotových exekučních titulů k probíhajících exekucím na jednotkách vlastníků. Aby tohle vše mohl výbor dělat, musí o vydaných insolvencích a exekucích především vědět.

2. Jak souvisí status řádného hospodáře s mým členstvím ve výboru SVJ?

Jako členu výboru SVJ vám NOZ nařizuje povinnost, chovat se jako řádný hospodář. Podle § 159 NOZ spočívá péče řádného hospodáře ve výkonu funkce s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

3. Jak může SVJ vzniknout škoda?

Např. má-li spoluvlastník dluh na platbách ve splatnosti nebo již rovnou po splatnosti, případně má povinnost hradit úhrady z titulu tzv. pravidelných plateb. Pokud by se SVJ včas nepřipojilo k exekuci nebo insolvenci vlastníka, vzniká společenství škoda, za kterou jsou plně majetkově odpovědní členové výboru. Druhý příklad – vlastník prodává jednotku a má nedoplatky.

4. Co hrozí výboru SVJ, který dopustí škodu na majetku?

Vznikne-li SVJ škoda, které šlo předejít, jsou členové výboru za tuto škodu odpovědní. SVJ má plné právo podat na člena výboru žalobu a domáhat se náhrady škody. A to i 3 roky zpětně v rámci subjektivní lhůty a dokonce 10 let zpětně v rámci objektivní lhůty.

5. Co vše mi služba RejstrikySVJ.cz – pravidelné sledování rejstříků bude hlásit?

Budeme vám hlásit záznamy v insolvenčním rejstříku, které se shodují s jmény členů vašeho společeství. Rovněž vám budeme hlásit změny na výpisech jednotek v katastru nemovitostí a mmj. to jak počátky vkladových a poznámkových řízení, tak jejich konce. Budete mít dokonalý přehled.

6. Jak často mi informace budou chodit?

Insolveční rejstřík je kontrolován 2x týdně. Jednotky SVJ jsou hlídané 1x týdně. Tedy, nastane-li změna, přijde vám upozornění emailem. Souhrnný email pak chodí 1x měsíčně.

7. Nebudu mít zaspamovaný email?

Toho se obávat nemusíte. Když se nic něděje ani na jednom rejstříku, přijde vám 1x týdně uklidňující email, že je vše v pořádku a beze změn. Když se něco děje, není to SPAM, ale důležitá informace.

8. Co když odjedu na dovolenou. Musím předat přístup ke svému emailu někomu jinému?

Nemusíte. Službu a posílání změn můžete nastavit až na 6 různých emailů.

9. Způsobené škody se nebojíme, náš výbor je pojištěný!

Není přece tajemstvím, že i pojišťovny nejsou dobročinné ústavy a rozhodně neplní rády a s otevřenou náručí nevítají předsedy, kteří způsobí škodu, kterou chtějí proplatit. Platí, že škody způsobené činností, při kterých není dodržen zákon jsou vyjmuty z pojistných plnění. A přihlašovat nároky a pohledávky k exekučním a insolvenčním řízením je zákonnou povinností výboru spojené s řádnou správou společného majetku.

10. Stal se už nějaký konkrétní případ, kdy vaši klienti tímto majetek zachránili, případně vyřešili nějaké problémy?

Ano. Těch případů je několik. Za všechny uvedeme dva. První případ se týká výboru SVJ, který takto včas reagoval na exekuci spoluvlastníka a ohlídal si jeho platby, aby nevznikl nedoplatek. Druhý případ se týkal insolvenčního řízení  spoluvlastníka, přičemž výbor insolvence a exekuce nesledoval a nepřihlásil tak pohledávky SVJ k probíhajícímu řízení. Tím způsobil společenství škodu, kterou byl nucen uhradit ze svých osobních prostředků. Výbor si sice službu RejstrikySVJ.cz následně zřídil, ale až po této nemilé a draze zaplacené zkušenosti.

11. Jak dlouho mi bude trvat registrace do systému?

Zhruba 5 minut. Jde o 3 snadné kroky na našem webu. 1) Uděláte ověření velikosti společenství. V tomto kroku si načteme vaše vlastníky a jednotky tak jak je máte uvedeny v prohlášení vlastníka. 2) Z ověření můžete tlačítkem službu Objednat, budete potřebovat jen IČ vašeho společenství a přijde vám na email výzva k platbě poplatku 3) Po úhradě se služba automaticky spustí a emailem obdržíte fakturu pro účely účetnictví. Zde si můžete přidat rovněž i emailové adresy kolegů.

12. Budu podepisovat nějakou smlouvu?

Ne, smluvní vztah vzniká tzv. dálkovým způpobem, tedy po internetu. Při registraci standardně odsouhlasíte obchodní podmínky, jako smluvní podklad vám slouží objednávka (v účtu ke stažení) , faktura (v účtu ke stažení)

13. Jak mohu službu odhlásit? Jaká je výpovědní doba?

Vaše společenství hlídáme po dobu dle zvoleného balíčku služby a platných Všeobecných obchodník podmínek (dále jen VOP), min. pak 24 měsíců od jeho aktivace (prvního zaplacení). Odkaz na VOP je součástí objednávkového formuláře, bez odsouhlasení (zakliknutí) nebylo a není umožněno zájemci v objednávce služby pokračovat. Zálohová faktura může rovněž obsahovat odkaz na VOP. Při výpovědi smlouvy na dobu určitou postupujte prosím dle sjednaného režimu ve VOP.

14. Jakým způsobem probíhá platba?

Platit můžete bankovním převodem nebo online platební kartou.

15. Je možné si dát tyto náklady do účetnictví?

Ano. Po zaplacení vám systém zašle na email fakturu. Fakturu si jen vytisknete nebo přepošlete účetnímu. Fakturu máte k dispozici po celou dobu v účtu v sekci Objednávky.

16. Jak se dozvím, že se v SVJ něco děje?

Vlastníci v insolvenčním rejstříku a jednotky v katastru nemovitostí jsou kontrolovány pravidelně. Pokud nastane jakákoliv změna, viditelně ji vidíte v tzv. červeném emailu, který od nás obdržíte.

17. Dostanu výpis, i když se nedějí žádné změny?

Jednou týdně dostanete tzv. uklidňující zelený email, pokud nebylo nalezeno žádné řízení v insolvečním rejstříku, ani žádná změna na jednotkách v katastru. Jednou měsíčně vám přijde souhrnný email za celý předešlý měsíc.

18. Jak na výpisu poznám změnu?

V červeném emailu máte přímý proklik do výpisu z katastru. Změněná původní data jsou označená červeně a původní výpis jednotky vidíte v levém sloupci. Nová data jsou zelená a vidíte je na výpisu v pravém sloupci. Snadno tak můžete změnu porovnat vedle sebe. Co se insolvečního rejstříku týče, tam je to ještě jednodušší. Email se záznamem z insolvečního rejstříku obsahuje přímy proklik do řízení, tedy si vše podstatné pohodlně přečtete přímo v konkrétním řízení.

19. Lze hlídat více pozemků s jedním domem?

Ano. Až 5 pozemků (zahrady apod.) si jednoduše přidáte ručně

20. Může informace dostávat také naše správcovská firma?

Ano, informace si můžete nechat zasílat až na 6 různých emailů. Koho zvolíte je čistě na vás.

21. Musím dát i heslo těm, kterým posílám informace o změnách?

Ne, nemusíte. Adresáti, kteří email dostali mají možnost vidět řízení v insolvenčním rejstříku a i  výpis jednotky z katastru nemovitostí s vyznačenou změnou i bez hesla. Nikdo se nemusí nikam přihlašovat.

22. Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Rádi vám poradíme, kontaktujte nás.

Zvolte pravidelnou kontrolu
Insolvencí, Exekucí a Likvidací

Chci nezávazně ověřit cenu