Máte obavy z žaloby na způsobenou škodu dle § 159 NOZ?

Straší vás náklady za právníky, pokud se budete muset bránit v žalobě na způsobenou škodu za nepřihlášenou pohledávku k exekuci nebo insolvenci vlastníka? Už nemusíte! Má-li vaše společenství aktivní službu KatastrSVJ.cz, získáváte bezplatné advokátní zastoupení u všech soudů v ČR. Naši advokáti se o vás postarají. I přesto, přihlašujte pohledávky společenství včas. Lhůty jsou krátké, sledujte pravidelně zápisy a změny v katastru na jednotkách vlastníků.

Detailní podmínky bezplatného advokátního zastoupení (BAZ)

BAZ služba nemá žádný háček ani schovaná malá písmena v podmínkách. BAZ je připravena aby pomohla, dostane-li si člen výboru do nesnází obvykle z důvodu neznalosti nebo neúmyslnou chybou. Jsme si ovšem vědomi, že i každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán a že lidé rádi i dobrou vůli zneužívají. Právě proto jsme připravili 13 bodů, aby nevzniklo nějaké nedorozumění.

 1. Koho budou advokáti BAZ bezplatně zastupovat:
  1. Vybraného člena výborů, který bude čelit řízení o náhradu škody dle § 159 občanského zákoníku. Vždy max. 1 člen výboru může čerpat BAZ.
 2. Jaké typy nároků a žalob se BAZ týká:
  1. Žaloba na náhradu způsobené škody při nepřihlášení pohledávky společenství k exekučnímu řízení vlastníka.
  2. Žaloba na náhradu způsobené škody při nepřihlášení pohledávky společenství k insolvenčnímu řízení vlastníka.
 3. U jakých soudů:
  1. Věcně a místně příslušné soudy prvního a druhého stupně, Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR
 4. Po jakou dobu?
  1. Do ukončení řízení u soudů uvedených pod písm. 3 a).
 5. Jak nárok vznikne?
  1. Člen výboru doloží, že v době vzniku nárokované škody mělo společenství aktivní službu KatastrSVJ.cz ve verzi roční pravidelné kontroly a době žádosti má společenství aktivní službu KatastrSVJ.cz ve verzi roční pravidelné kontroly, a
  2. Vyplněním žádosti požádá člen výboru o poskytnutí BAZ
 6. Kdy nárok zaniká?
  1. Pokud se prokáže, že byl člen výboru jmenován nezákonně.
  2. Pokud bude člen výboru ve věci spojené s  nárokovanou škodou pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
 7. Co se bude dít, když soud přizná náhradu právního zastoupení ve prospěch žalovaného člena výboru? (nárok žalobce bude zamítnut)
  1. Přiznané náklady na právní zastoupení  náleží advokátovi
 8. Souhlas s uveřejnění případu:
  1. Součástí BAZ je souhlas s uveřejněním případu vč. fotografie a jména člena výboru.
 9. Na co se BAZ vztahuje (co je bezplatné)
  1. Na všechny typy běžných úkonů poskytovaných v rámci advokátního zastoupení klienta, hodinová sazba – čas advokáta spojený se zastupováním v případu.
 10. Na co se BAZ nevztahuje:
  1. Na soudní poplatky, cestovní náhrady advokáta, náklady na nocleh advokáta, náklady řízení přikázané soudním rozhodnutím nebo plnění sjednané v dohodě mezi žalovaným členem výboru a žalující stranou.
 11. Platnost podmínek:
  1. Pro stávající společenství využívající službu KatastrSVJ.cz je rozhodným datum stanoven 1.12.2015. Od tohoto okamžiku mohou členové výborů nárokovat BAZ na případy, které nastaly po tomto datu až do ukončení ujednání o poskytování služby (expirace služby)
  2. Pro nové zákazníky je rozhodným datem den zaplacení služby počínaje datem 1.12.2015. Od tohoto okamžiku mohou členové výborů nárokovat BAZ pro případy, které nastaly po tomto datu až do ukončení ujednání o poskytování služby (expirace služby)
 12. Hodinová sazba před slevou:
  1. Hodinová sazba před uplatněním služby BAZ je 2990Kč bez DPH. Při uplatnění nároku na BAZ je služba pro žalovaného člena výboru bezplatná, resp. 0 Kč/hod.
 13. Poskytnutí BAZ může KatastrSVJ.cz odmítnout v případě, že bude mít podezření, že je jeho dobrá vůle zneužita nebo zneužívána nebo dojde k závěru, že jeho dobrá vůle je přijímatelem plánována zneužít.

Ať vám služba dobře slouží

Kolektiv pod vedením Mgr. Michala Klusáka
Hlavního právního analytika služby KatastrSVJ.cz

Zvolte pravidelnou kontrolu
Insolvencí, Exekucí a Likvidací

Chci nezávazně ověřit cenu