Kontrola insolvenčního rejstříku

Sdílet na Facebook 7. června 2017

Kromě katastru nemovitostí za vás kontrolujeme i vlastníky v insolvenčním rejstříku

Dovolte nám vysvětlit postup, který výbor bude nucen aplikovat při kontrole zpráv insolvečního rejstříku.
Existují 2 typy zpráv, které budete v dostávat:  1) Přesná shoda a 2) Přibližná shoda.

Přesná shoda je shoda vyhledávacích parametrů, jména, příjmení a adresy, PSČ
Přibližná shoda je shoda ve vyhledávacím parametru jméno a příjmení. Vzhledem k tomu, že adresa v těchto případech není od insolvečního soudu uvedena, musíme shodu označit za přibližnou, tak aby si výbor mohl, kupříkladu dle data narození uvedené osoby, zkontrolovat, zda-li osoba v insolvenci rovněž osobou, která vlastní jednotku v jejich společenství vlastníků. Pojďme si ukázat, co tyto pojmy znamenají, a jak vypadají emaily s upozorněním.

Přesná shoda

Přesná shoda znamená, že jsme v insolvenčním rejstříku našli zápis, který je totožný s vlastníkem jednotky ve vašem SVJ. Příklad: Jednotku v SVJ vlastní pan Miroslav Chybík, který má adresu trvalého pobytu: Hlučín, Rovniny 951/92, PSČ 748 01. KatastrSVJ.cz našel v insolvenčním rejstříku záznam s informací: pan Miroslav Chybík s adresou: Hlučín, Rovniny 951/92, PSČ 748 01. Shoduje se tedy jméno, příjmení a adresa vašeho vlastníka se zápisem v insolvenčním registru.

Přesná shoda

 

Přibližná shoda

V některých případech jsou data zapsaná v insolvenčním registru neúplná a je proto nutná dodatečná kontrola výborem. Příkladem je insolvence na pana Jana Nováka, který ovšem nemá v insolvenčním rejstříku uvedenou adresu. V takovém případě, když najdeme shodu podle jména, ale neumíme ověřit shodu adresy, vám zašleme informaci o Přibližné shodě. Následně je na vás zkontrolovat, zda je nalezený Jan Novák stejným Janem Novákem, který je vlastníkem jednotky právě ve vašem SVJ. Dodatečné ověření je možné provést např. na základě zmíněného data narození.

Přibližná shoda

Co by se stalo, kdyby v rejstříku byla uvedena osoba shodného jména s vašim sousedem, ale a u ní byla adresa tr. pobytu jiná, než je adresa souseda? 
Nedostali byste žádnou zprávu, neb dle adresy je zřejmé, že se nejedná o shodu s adresou vašeho souseda

Proč u některých řízení chybí adresa úpadce a přidává to práci výborům?
Protože tak insolvenční rejstřík a soudy fungují. V 90% jsou zde soudem vedeni úpadci vč. adres, v 10% jsou bohužel vedeni bez adres a proto je nutno tyto nálezy odesílat do výborů k dodatečné kontrole. Vždy je označíme jako přibližná shoda v parametru jméno.

Lze odesílání přibližních shod vypnout?
Lze. Ale striktně to nedoporučujeme. Hrozí vážná škoda, pokud osoba bez adresy bude rovněž osobou, která v době vlastní jednotku. A to lze zjistit jen rozkliknutím řízení.

Jak nejlépe zjistit, je-li osoba s neuvedenou adresou osobou, která má v našem SVJ jednotku?
Porovnejte datum narození. Rozklikněte řízení (klik na modré podbarvené jméno) a u osoby je vždy datum narození. Obvykle své sousedy alespoň trochu znáte (narozdíl o nás) a máte o nich údaje z hlasování.

Proč to neporovnáte v KatastruSVJ, abychom to nemuseli dělat my ve výborech?
My to samozřejmě porovnáváme v parametrech, které máme, tedy jméno a adresa vlastníka jednotky. Ale rodné číslo a datum narození u vašich členů společenství opravdu nemáme.