Právo se věnuje výborům SVJ

Změna statutu člena výboru společenství a s tím spojená i osobní majetková odpovědnost a to až 3 roky zpětně přitahuje čím dál větší odpovědnost medií. Tentokrát se problematice činnosti výborů věnuje deník Právo v rozsáhlém rozboru, jak jednoduše může člen výboru způsobit škodu společenství a v důsledku především sám sobě. Exekuce dlužníků a insolvenční řízení a povinnost výborů správně přihlašovat pohledávky SVJ jsou tématem dne. Společným jmenovatelem exekucí, insolvencí a stěhování je katastr nemovitostí. V pravidelném monitorování výpisů jednotek je schováno řešení jak se vyhnout odpovědnosti za ztráty způsobené chybným vymáháním pohledávek nebo nepřihlášením nároků SVJ k probíhající exekuci nebo insolvenci dlužníka. i-8_12_Pravo

 

Více informací pro výbory SVJ